Get Adobe Flash player

Witamy na stronie Yacht Club Zalew Wiślany

Nowa Pasłęka

dsc7606

 

Informacja Zarządu YCZW " Nowa Pasłęka " z dn. 30.03.2018

PLAN  IMPREZ NA ROK 2018

09. czerwca    _  otwarcie sezonu letniego : podniesienie bandery , biesiada żeglarska i szanty  w Restauracji "Nad Zalewem" w Nowej Pasłęce

 

27.-29.lipca    _ XVI Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego pod patronatem honorowym Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

                        _ w programie jak zwykle wyścigi w 3-ch  klasach,  biesiady żeglarskie piątek i sobota, w sobotę także koncert grupy szantowej,  później muzyka do tańca 

                         _  losowanie cennych nagród ( radiostacje i nawigacje przenośne, talon na żagle) wśród uczestniczących jachtów 

 

15. września   _   pożegnanie sezonu  letniego        

 

 

KOMUNIKAT w sprawie biesiady żeglarskiej, pożegnanie sezonu
W piątek  06 października 2017, o godz. 18:00 w Spichlerzu Mariackim ul. Portowa odbędzie się biesiada żeglarska przy muzyce szantowej. Wstęp wolny dla każdego Członka YCZW, który uiścił składki za rok 2017r. Osoba towarzysząca lub goście 70 PLN od osoby. Ostateczny termin zgłoszenia deklaracji udziału do dnia 03.10.2017 pod nr tel: 601-284-276.

Zarząd prosi o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich. Wpłat należy dokonywać na konto YCZW lub do Skarbnika, przed Walnym Zebraniem (Informacje o kwotach składek zaległych i bieżących udostępnia Skarbnik YCZW).
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd YCZW

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  YCZW „NOWA PASŁĘKA”        KOMUNIKAT ZARZĄDU


  Zarząd YCZW uprzejmie informuje, że zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu


w piątek  06 października 2017 w siedzibie UG Braniewo; I termin godz. 16:00 II termin godz. 16:30

z następującym porządkiem obrad:


• Otwarcie i wybór przewodniczącego
• Zatwierdzenie porządku obrad
• Wybór protokolantów i komisji
• Sprawozdanie Zarządu (rzeczowo-finansowe)
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
• Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
• Dyskusja
• Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
• Wybory uzupełniające do organów Klubu
• Dyskusja
• Przyjęcie uchwał i wniosków
• Zakończenie


Po zebraniu przewidziane jest tradycyjne spotkanie koleżeńskie, o którego szczegółach Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.


Andrzej Włodarczyk - Komandor

 

XV Regaty im. Jarka Rąbalskiego  – DNI NOWEJ PASŁĘKI 21-23 lipca 2017 r.
 
    Kolejne regaty z tegorocznego kalendarza żeglarskich imprez na Zalewie Wiślanym odbyły się w dniach 21-23 lipca, jako jubileuszowa, XV edycja memoriałowych regat im. Jarka Rąbalskiego.
   
   Patronatem honorowym  zaszczycił ponownie tegoroczną imprezę  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
 
Organizatorem regat był Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, a współorganizatorem Urząd Gminy Braniewo.   Organizatorów wsparli niezawodni przyjaciele i sponsorzy żeglarstwa, tj.: Urząd  Marszałkowski, Urząd Gminy Braniewo, Żaglownia APOLLO SAILS oraz Panowie Wojciech Hołownia i Roman Putała.
    
   Dzięki wsparciu Sponsorów żeglarskie zmagania, będące główną sportową imprezą w  programie  obchodów Dni Nowej Pasłęki, uzyskały atrakcyjną oprawę, a uczestnicy regat mogli się cieszyć  nie mniej atrakcyjnymi nagrodami i wartościowymi upominkami w postaci praktycznych elementów wyposażenia jachtowego.
   
   Nowa Pasłęka, ostatni polski port przed  granicą państwową na Zalewie Wiślanym,  dzięki aktywności Yacht Clubu Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, wspieranej konsekwentnie przez władze samorządowe, od kilku lat przyciąga coraz liczniejszą grupę żeglarzy.
 
Niezbędne są jeszcze  roboty refulacyjne  na szlaku prowadzącym  z Zalewu Wiślanego do ujścia rzeki Pasłęki.  Po upływie kilku lat od ostatniego pogłębienia szlaku wodnego, aktualna  głębokość tego odcinka  ponownie jest niedostateczna i wręcz uniemożliwia  wielu  jachtom polskim i rosyjskim, żeglującym po Zalewie Wiślanym, zawijanie do przystani w marinie w Nowej Pasłęce.   Z tego właśnie powodu, po raz kolejny,  część jachtów zgłoszonych do tegorocznych regat musiała korzystać z portu Frombork.  Ta niedogodność, to  z pewnością istotna przyczyna mniejszej niż w poprzednich latach liczby startujących jachtów.  
 
   Wracając  do regat, należy podkreślić, że spośród 20 jednostek zgłoszonych do udziału w wyścigach tegorocznej, jubileuszowej ich edycji,  pięć  to jachty rosyjskie, na których startowali zaprzyjaźnieni żeglarze z klubów Obwodu Kaliningradzkiego.
     
   Piątkowy wieczór  żeglarze  spędzili na integracyjnym spotkaniu przy muzyce szantowej.   Wieczór ten, urozmaicony wspólnym śpiewaniem żeglarskich piosenek, upłynął szybko, a w sobotni poranek, żeglarskie załogi  oraz Goście uczestniczyli w uroczystości podniesienia bandery, podczas której żeglarzy powitał Komandor Yacht Clubu Andrzej Włodarczyk. Po czym uroczystego otwarcia regat dokonali:
Pani Wioletta Śląska – Zyśk            Wicemarszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego,  wespół z
Panem Tomaszem Sielickim            Wójtem Gminy Braniewo i
Andrzejem Włodarczykiem              Komandorem Yacht Clubu.

Po tej uroczystości jachty, podzielone na trzy grupy startowe (wg wartości współczynników KWR), wyruszyły w komplecie na trasę  wyścigu.
    
   Załogę jednego ze zgłoszonych jachtów, (s/y BŁĘKITNA BRYZA” pod  Kpt. Sławkiem Kwiatkowskim) dotknął, niestety już na początku zawodów,  żeglarski pech.  Poważna techniczna usterka zmusiła tę załogę do wycofania się z regat.
     
   Pozostałe jednostki, korzystając z doskonałych w tym dniu  warunków meteo, stoczyły  pasjonującą sportową walkę na trasie regat, zyskując uznanie organizatorów  oraz współuczestników i obserwatorów zawodów.
  
   Komisja Regatowa  (Paweł Karpowicz, jako  Sędzia Główny, przy wsparciu Sędziego Tadeusza Karpowicza). przeprowadziła sprawnie wszystkie  zaplanowane  trzy  wyścigi.
 
Spośród sklasyfikowanych 19 jachtów bezwzględnie najszybciej żeglował s/y RA pod kpt. Ryszardem Dodą, meldując się pierwszy na mecie , we wszystkich trzech wyścigach. Natomiast po uwzględnieniu współczynnika wyrównawczego KWR triumfowały załogi:

W pierwszym biegu:
Grupa I KWR –  jachtu NEOPROFIL     pod kpt. Piotrem Adamowiczem
Grupa II  KWR– jachtu VEGA               pod kpt. Sergejem Zhadobko (Rosja)
Grupa III KWR– jachtu ENTUZJASTA  pod kpt. Robertem Wojtusiakiem
 
W drugim biegu:
Grupa I KWR   –  jachtu NEOPROFIL     pod kpt. Piotrem Adamowiczem
Grupa II KWR  -   jachtu VEGA               pod kpt. Sergejem Zhadobko (Rosja)
Grupa III KWR  – jachtu ENTUZJASTA  pod kpt. Robertem Wojtusiakiem

W biegu trzecim:
Grupa I KWR –  jachtu NEOPROFIL  pod kpt. Piotrem Adamowiczem
Grupa II KWR – jachtu VEGA             pod kpt. Sergejem Zhadobko Rosja)
Grupa III KWR – jachtu KARETA II    pod kpt. Wiesławem Sawickim

Triumfatorami w  klasyfikacji generalnej zostali:
Grupa I – załoga jachtu NEOPROFIL
Grupa II – załoga jachtu VEGA
Grupa III – załoga jachtu ENTUZJASTA

Komplet wyników zamieszczono na stronie http://www.yachtclub.org.pl/

Zwycięzców pierwszego wyścigu uhonorowano Pucharami im. Króla Stefana Batorego , ufundowanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina.

Zwycięzców drugiego wyścigu wyróżniono Pucharami Wójta Gminy Braniewo, ufundowanymi przez Wójta Tomasza Sielickiego.
 
Zwycięzcom trzeciego wyścigu przypadł w udziale honor otrzymania trofeum szczególnego:   memoriałowych pucharów im. Henryka Mrozińskiego, ufundowanego przez Wójta Gminy Braniewo  dla uczczenia pamięci byłego Burmistrza M. Braniewa, nieodżałowanego przyjaciela żeglarzy, animatora wielu inicjatyw służących rozwojowi żeglarstwa i bazy sportów wodnych w Braniewie i Nowej Pasłęce.                         
 
W klasyfikacji generalnej uhonorowano   załogi trzech  jachtów w każdej z grup KWR pucharami memoriałowymi im. Jarka Rąbalskiego, i tak:
 
Trzy najlepsze jachty w Grupie I KWR, tj.:
NEOPROFIL   -  kpt. Piotr Adamowicz,
WERA             -  kpt. Muleris Mausha (Rosja)
RA                   - kpt. Ryszard Doda
nagrodzono pucharami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Trójkę triumfatorów w Grupie II KWR, tj.:
VEGA           -  kpt. Siergiejem Zhadobko (Rosja)
BERBEĆ II    - kpt. Ryszard Seroka
TORA            - kpt. Tomasz Siekierko
nagrodzono również pucharami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Trzy najlepsze jachty w Grupie III, tj.:
ENTUZJASTA  -  kpt. Robert Wojtusiak
KARETA II        - kpt. Wiesław Sawicki
JAZZ                  - kpt. Roman Medvedev (Rosja)
obdarował pucharami fundator – Wójt Gminy Braniewo  Pan Tomasz Sielicki.

Wszystkie jachty sklasyfikowane w regatach otrzymały też wartościowe upominki ufundowane przez Sponsorów – przydatny żeglarzom osprzęt jachtowy oraz talony na usługi żaglomistrzowskie firmy APOLLO SAILS.

Tradycyjne wieczorne  biesiadowanie zwieńczyło ten żeglarski, pełen sportowych wrażeń, dzień.
  
   Imprezę organizatorzy i uczestnicy mogą zaliczyć do udanych. W żeglarskich zmaganiach uczestniczyło bezpośrednio ponad 80 osób, na 19 jednostkach. Mamy nadzieję, że bliska perspektywa dalszej poprawy żeglowności torów wodnych w rejonie portu Nowa Pasłęka, wsparcie ze strony władz samorządowych dla rozwoju sportów wodnych , zaangażowanie  lokalnej społeczności w promocję  tej miejscowości, nieoceniona  pomoc Sponsorów, pozwolą  podtrzymać duże szanse na kontynuację żeglarskich zmagań w trakcie tradycyjnych Dni Nowej Pasłęki w kolejnych latach.
 

WYNIKI REGAT:

Grupa I KWR

 Pozycja

Jacht

Sternik

1

NEOPROFIL

Piotr Adamowicz

2

WERA

Mausha Muleris

3

RA

Ryszard Doda

4

STUDIO LINE

Jan Pieciukiewicz

5

MISJA

Wojciech Chodkowski

6

PALOMINO

Marek Niewiadomski

7

BALTIKA

Genadij Tarasjenko

8

TESLA

Denis Turashvili

 
 
Grupa II KWR

 Pozycja

Jacht

Sternik

1

VEGA

Siergiej Zhadobko

2

BERBEĆ II

Ryszard Seroka

3

TORA

Tomasz Siekierko

4

BLUE VELVET

Zbigniew Dąbrowski

5

RAPTOR 27-6

Piotr Czapla

Niesklas.

BŁĘKITNA BRYZA

Sławomir Kwiatkowski

 
 
Grupa III KWR

 Pozycja

Jacht

Sternik

1

ENTUZJASTA

Robert Wojtusiak

2

KARETA II

Wiesław Sawicki

3

JAZZ

Roman Medvedev

4

NASZA JUTRZENKA

Daria Rybarczyk

5

FORDEWIND

Mirosław Kowszyński

6

POPUŚ

Jacek Zasada

 

A zatem : TAK TRZYMAĆ!!! AHOOOOY!

Tadeusz Kaszczyc – Komandor Regat

 

ZAWIADOMIENIE O  XV MIĘDZYNARODOWYCH  REGATACH  IM.  JARKA  RĄBALSKIEGO 
1. Termin i miejsce regat: Regaty odbędą się w dniach 21-23 lipca 2017 r.                                Wyścigi odbędą się  w sobotę 22 lipca. Dzień rezerwowy -  niedziela 23 lipca.
* Port  regat:  Nowa Pasłęka.     
* Trasa regat usytuowana będzie  na akwenie położonym między portami  Nowa Pasłęka i Frombork.
2. Organizator:  Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, Urząd Gminy Braniewo. Organizator  posiada  licencję  PZŻ na przeprowadzenie regat w klasach amatorskich.                                                                                                                                               * Komandor Regat:  Tadeusz Kaszczyc, tel. +48 603 977 033 
3. Sponsorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Biuro Regionalne w Elblągu, Urząd Gminy Braniewo,   Żaglownia  APOLLO SAILS, Roman Putała, Wojciech Hołownia.
4. Jachty startujące i załogi: W regatach mogą brać udział  wyłącznie jachty posiadające aktualny pomiar KWR. Przewiduje się  podział  jednostek na    trzy grupy startowe. Lista startowa  zostanie wywieszona przez Komisję  Regatową na tablicy ogłoszeń Biura Regat na 1 godz. przed startem do wyścigów.
Wymagania szczegółowe:                                                                                                                                                                           * Jachty startujące w regatach muszą posiadać  widoczne oznakowanie w postaci numerów rejestracyjnych na żaglach lub napisu  identyfikacyjnego na kadłubie.
* Limit jachtów w poszczególnych grupach ,  ustala się na cztery jednostki (4).
* Wymagana jest załoga  jachtu  minimum dwuosobowa. Minimalny wiek członka załogi wynosi 7 lat
* Liczba i skład członków załogi jachtu w czasie regat nie może się zmieniać bez zgody Komisji Regatowej.
5. Wyniki: Wyniki regat uwzględniane będą  w klasyfikacji Pucharu Zalewu Wiślanego i Pucharu Bałtyku Południowego.  W regatach stosowane będą współczynniki przeliczeniowe KWR na rok 2017.  Planuje się rozegranie  3 wyścigów po trasie „śledziowej” -  na wiatr i z wiatrem. O zwycięstwie w regatach zadecyduje najwyższa łączna liczba  punktów, zdobytych w poszczególnych wyścigach. W przypadku równej ilości punktów, o wyższej lokacie zadecyduje wyższe miejsce w ostatnim wyścigu.  Jednostki, które nie ukończą żadnego wyścigu nie będą sklasyfikowane.  Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 (jednego) wyścigu.
6. Przepisy: Regaty  zostaną rozegrane według: Przepisów  Regatowych Żeglarstwa ISAF,  niniejszego Zawiadomienia o regatach,  Instrukcji Żeglugi, przepisów pomiarowych „Formuła Pomiarowa KWR”, Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich PZŻ.
7. Protesty : Zgodnie z Instrukcją Żeglugi.
8. Inne postanowienia
Marina Nowa Pasłęka -  port regat, w którym odbędą się uroczystości otwarcia i  zakończenia regat, biesiada żeglarska, koncert szantowy i imprezy festynu Dni Nowej Pasłęki, nie jest aktualnie dostępna dla jednostek o  zanurzeniu przekraczającym 0,8 m.  Przewidywana minimalna głębokość na podejściu do ujścia rz. Pasłęki może wynosić od 0,7 do 0,9 m i jest zmienna. Jachty o większym zanurzeniu cumować mogą w porcie Nowa Pasłęka (zmodernizowany basen i miejsca postojowe, oznakowany tor podejściowy) albo w porcie Frombork  (szczegóły organizacyjne – patrz p. 10 Zgłoszenia i wpisowe). Organizatorzy poinformują o  głębokości szlaków podejściowych do ujścia rzeki Pasłęki i portu Nowa Pasłękana, aktualnych na  dzień 19 lipca 2017 r na stronie YCZW Nowa Pasłęka: http://www.yachtclub.org.pl/, w zakładce „Terminarz regat”.
• W dniach 21-23 lipca 2017 r.,   w godzinach od 21.00 do 06.00 dnia następnego, jednostkom przebywającym na szlaku na podejściu do ujścia  rzeki Pasłęki, wraz z odcinkiem  żeglownym rzeki od ujścia do mostu saperskiego, organizator nie zapewnia asysty  w przypadku jakichkolwiek awarii.  Jednostki przebywające w tymże czasie na tym szlaku, czynią  to wyłącznie na własne ryzyko.
• Załoga jachtu zgłaszając się do regat wyraża zarazem zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz na archiwizację  tych danych przez organizatora.
• Uczestnicy biorą  udział  w regatach na własną odpowiedzialność.  Żadna z czynności,  wykonana lub nie wykonana przez organizatorów, nie zwalnia  uczestników  regat  z odpowiedzialności za  jakąkolwiek szkodę , wynikającą  z udziału w regatach , a spowodowaną przez tych uczestników  lub  ich  jachty.
9. Ubezpieczenie 
Jachty nie posiadające aktualnej polisy OC startują  na wyłączne ryzyko osób zgłaszających jachty do regat.
10. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia, wraz z opłatą wpisowego, przyjmowane będą  w placówce  Biura Regat w Nowej Pasłęce,  w terminie podanym w programie imprezy.  Wpisowe do regat wynosi  100,00 zł od jachtu. Jachty cumujące we Fromborku obowiązane są  dokonać zgłoszenia do regat i opłaty wpisowego w Biurze Regat. Formularz Zgłoszenie do pobrania (W zakładce "Do pobrania"). Organizator zapewnia transport do Nowej Pasłęki załogom jachtów cumujących we Fromborku.
11. Program           Patrz:  Załącznik 1
12. Nagrody, inne świadczenia dla zawodników

• I bieg:    Puchar im. KRÓLA STEFANA BATOREGO - za pierwsze miejsce w  każdej grupie,
• II bieg:   Puchar   Wójta Gminy Braniewo – za pierwsze miejsce w  każdej grupie,
• III bieg:  Puchar im. Burmistrza Henryka Mrozińskiego - za pierwsze miejsce w  każdej grupie,
• Klasyfikacja generalna: Puchary  im. Jarka Rąbalskiego - za pierwsze trzy  miejsca w  każdej grupie,
 
Ponadto, w ramach opłaty startowej (wpisowe) organizatorzy oferują  zawodnikom/jachtom:
• miejsce przy kei, dostęp do  toalet, parking dla samochodów  i przyczep (niestrzeżony),
• posiłek regeneracyjny,
• wstęp na biesiadę żeglarską i koncert szantowy,
• upominki dla  sklasyfikowanych jachtów  (liczba upominków  limitowana, w trybie losowania),
• udział  w festynie „Dni Nowej Pasłęki”.  
                                                                                            ORGANIZATORZY      
                                                                                                        
Załącznik 1: Program regat
Załącznik do Zawiadomienia o regatach                                                                                                   (Uwaga! uczestników regat obowiązuje czas lokalny)                                                                                                                 
             
PROGRAM  XV  MIĘDZYNARODOWYCH  REGAT                  im.  JARKA RĄBALSKIEGO                                         
1. dzień – piątek 21. lipca
17.00  do 20.00 – rejestracja uczestników regat, (placówki Biura Regat  w marinie Nowa Pasłęka),
18.00 – otwarte spotkanie integracyjne  przy muzyce szantowej ( namiot  w marinie Nowa Pasłęka).
24.00 – cisza nocna na kei.
2. dzień – sobota 22. lipca
08.00 do 09.00 – otwarcie  Biura Regat, c.d. rejestracji uczestników regat,
09.45 - 10.00 – odprawa  sterników -  w marinie Nowa Pasłęka, (organizator zapewnia transport sternikom jachtów cumujących we Fromborku do Nowej Pasłęki i powrotny do Fromborka)
10.00 – uroczyste otwarcie regat,
10.30 – wyjście jachtów z portu – parada  jachtów,
11.30 – start do pierwszego i kolejnych wyścigów,
ok. 16.00 - 17.00 - koniec wyścigów i powrót jachtów do portów,
18.30 –  informacja Komisji Sędziowskiej o wynikach regat (marina Nowa Pasłęka),
19.00 – autobus z portu Frombork do Nowej Pasłęki, dla załóg jachtów startujących w regatach,
19.30 – uroczystość dekoracji zwycięzców i zakończenia regat (marina Nowa Pasłęka),
20.00 – biesiada żeglarska,
24.00 – cisza nocna na kei, odjazd autobusu dla załóg z Fromborka.
3. dzień – niedziela 23. lipca –  program rezerwowy
08.00 – odprawa sterników i wyjście jachtów z portów,
09.15 – start,
13.00 – powrót jachtów do portów,
14.30 – ogłoszenie wyników na tablicy Biura Regat,
15.00 – uroczystość dekoracji zwycięzców i zakończenie regat.   
 
 
                                                                                                                                                                                            ORGANIZATORZY

 

 

ZAPROSZENIE
W imieniu Krystiana Ostrowskiego, operatora przystani żeglarskiej w Braniewie, mamy przyjemność zaprosić Członków Yacht Clubu na uroczystość otwarcia sezonu wodnego 2017, która odbędzie się dnia 20 maja o godz. 14:00 na przystani żeglarskiej w Braniewie, przy ul. Portowej                      (GPS: N 54°23’00” E 19°49’21”). Mile widziane jednostki pływające.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU YCZW „NOWA PASŁĘKA”
Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2017 o godz. 16:00, w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo,odbędzie się Walne Zebranie Członków YCZW, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie  WZ  oraz  wybór przewodniczącego  zebrania
2. Wybór protokolantów oraz komisji uchwał i wniosków
3. Informacje Zarządu
4. Relacja z obrad Sejmiku W-M OZŻ
5. Dyskusja
6. Przyjęcie uchwał/wniosków
7. Zakończenie zebrania
Członkowie Zarządu spotkają się  przed Walnym Zebraniem o godz. 15:30, w celu weryfikacji listy członków Klubu. Przypomina się zatem o pilnym obowiązku uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich.
Po zebraniu, o godz. 19:00, w Spichlerzu Mariackim rozpocznie się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, inaugurujące tegoroczny sezon żeglarski.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd YCZW 

 Przesyłam zaproszenie na zakończenie „Bitwy o Gotland” , które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 roku w Elblągu w Hotelu Młyn.
Zapraszamy wszystkich żeglarzy z Yacht Clubu Zalew Wiślany Nowa Pasłęka.
z poważaniem
Krzysztof Komorowski
Inspektor
Biuro Regionalne w Elblągu

gotland zaproszenie eglarze

 Zaproszenie na zakończenie sezonu żeglarskiego

Grand Prix Zalewu Wiślanego 2016 oraz Sailbook Cup 2016

zaproszenie AW

KOMUNIKAT
1. Walne Zebranie Członków YCZW odbędzie się w dniu 07 października 2016 r o godz. 16:00 (drugi termin: godz. 16:45), w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo, przy ul. Moniuszki 5.
2. Główne punkty planowanego porządku WZ:
    - Sprawozdanie Zarządu, w tym podsumowanie sezonu 2016
    - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
    - Przystań w Nowej Pasłęce YCZW
    - Dyskusja i podjęcie uchwał.
3. Po zebraniu, o godz. 18:00 tradycyjna biesiada żeglarska w Spichlerzu Mariackim ul. Portowa z kameralną muzyką. Wstęp wolny dla każdego Członka YCZW po zgłoszeniu deklaracji udziału, osoba towarzysząca lub goście 50 PLN od osoby. Zapisy w terminie do 05-10-2016 pod nr tel: 601-284-276
4. Zarząd prosi o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich. Wpłat należy dokonywać na konto YCZW lub do Skarbnika, przed Walnym Zebraniem (Informacje o kwotach składek zaległych i bieżących udostępnia Skarbnik YCZW).
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd YCZW

Zawiadomienie o 59 Międzynarodowych Regatach Żeglarskich Fromborska Jesień

zawiadomienie fj 2016

Organizatorzy regat przypominają o internetowej możliwości rejestracji jachtów. KLIKNIJ

 

XIV Regaty im. Jarka Rąbalskiego – DNI NOWEJ PASŁĘKI 29-31 lipca 2016 r.

Kolejne regaty z tegorocznego kalendarza żeglarskich imprez na Zalewie Wiślanym odbyły się w dniach 29-31 lipca. Patronatem honorowym zaszczycił tegoroczną imprezę Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.Organizatorem regat był Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, a współorganizatorami Urząd Gminy Braniewo oraz Morski Klub Żeglarski „DAL” Frombork. Organizatorów wsparli niezawodni przyjaciele i sponsorzy żeglarstwa, tj.: Urząd Marszałkowski, urząd Gminy Braniewo i Starostwo Powiatowe w Braniewie. Tradycyjnie też do tej grupy sponsorów dołączyli: Żaglownia APOLLO SAILS oraz Panowie: Leszek Dziąg, Wojciech Hołownia, Roman Putała . Dzięki wsparciu Sponsorów żeglarskie zmagania, będące główną sportową imprezą w programie obchodów Dni Nowej Pasłęki, uzyskały atrakcyjną oprawę, a uczestnicy regat mogli się cieszyć nie mniej atrakcyjnymi nagrodami i wartościowymi upominkami w postaci praktycznych elementów wyposażenia jachtowego.

Nowa Pasłęka, ostatni polski port przed granicą państwową na Zalewie Wiślanym, dzięki aktywności Yacht Clubu Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, wspieranej konsekwentnie przez władze samorządowe , od kilku lat przyciąga coraz liczniejszą grupę żeglarzy.  Zaniedbywany przez minione lata, a wielce urokliwy, port w ujściu rzeki Pasłęki, długo nie był dostępny dla jachtów o większym zanurzeniu. Rosnąca popularność tej przystani wśród żeglarzy przyczyniła się do podjęcia aktywnych działań władz samorządowych oraz administracji morskiej i zarządu wodnych dróg śródlądowych, mających na celu przywrócenie właściwych warunków żeglugi w tym rejonie Zalewu Wiślanego i rewitalizację oraz rozwój infrastruktury portowej. W ostatnich latach powstała kameralna przystań wodniacka w Braniewie oraz nowoczesna marina w przyujściowym odcinku rzeki Pasłęki. Trwają  prace modernizacyjne w porcie Nowa Pasłęka.

Niezbędne są jeszcze roboty refulacyjne na szlaku prowadzącym z Zalewu Wiślanego do ujścia rzeki Pasłęki. Po upływie kilku lat od ostatniego pogłębienia szlaku wodnego, aktualna głębokość tego odcinka ponownie jest niedostateczna i wręcz uniemożliwia wielu jachtom polskim i rosyjskim, żeglującym po Zalewie Wiślanym, zawijanie do przystani w nowej marinie w Nowej Pasłęce. Z tego właśnie powodu, po raz kolejny, część jachtów zgłoszonych do tegorocznych regat musiała korzystać z portu Frombork. Ta niedogodność, to z pewnością istotna przyczyna mniejszej niż w poprzednich latach liczby startujących jachtów. Wracając do regat, należy podkreślić, że spośród 16 jednostek zgłoszonych do udziału w wyścigach tegorocznej edycji Dni Nowej Pasłęki, cztery to jachty rosyjskie, na których startowali zaprzyjaźnieni żeglarze z klubów Obwodu Kaliningradzkiego. Piątkowy wieczór żeglarze spędzili na integracyjnym spotkaniu przy muzyce szantowej. Wieczór ten, urozmaicony wspólnym śpiewaniem żeglarskich piosenek, upłynął szybko, a w sobotni poranek, po uroczystym otwarciu regat, jachty, podzielone na trzy grupy startowe (wg wartości współczynników KWR), wyruszyły w komplecie na trasę wyścigu.

Jeden ze zgłoszonych jachtów (s/y G-POINT, prowadzony przez kpt. Radosława Nowaka) , z przyczyn wyłącznie formalnych, nie mógł zostać przydzielony do żadnej z grup startowych. Mimo to, żeglując poza konkursem, stoczył honorową, sportową walkę na trasie regat, kończąc wszystkie wyścigi i zyskując uznanie organizatorów i uczestników zawodów.

Komisja Regatowa przeprowadziła wszystkie zaplanowane trzy wyścigi, przy sprzyjających żeglarzom warunkach wiatrowych.

Regaty sędziowali: Paweł Karpowicz, jako Sędzia Główny, przy wsparciu Sędziego Tadeusza Karpowicza. Po sprawnym przeliczeniu wyników Komisja Sędziowska opublikowała rezultaty poszczególnych biegów oraz zdobyte przez załogi lokaty w klasyfikacji generalnej.

W pierwszym biegu w poszczególnych grupach KWR zwyciężyły załogi:

Grupa I – jachtu NEOPROFIL pod kpt. Piotrem Adamowiczem

Grupa II – jachtu VEGA         pod kpt. Siergiejem Zhadobko (Rosja)

Grupa III – jachtu APOLLO SAILS 2 EASY pod kpt. Tomaszem Makowskim

W drugim biegu zwyciężyły załogi:

Grupa I – jachtu NEOPROFIL pod kpt. Piotrem Adamowiczem

Grupa II – jachtu VEGA         pod kpt. Siergiejem Zhadobko (Rosja)

Grupa III – jachtu APOLLO SAILS 2 EASY pod kpt. Tomaszem Makowskim

W biegu trzecim zwyciężyły załogi:

Grupa I – jachtu NEOPROFIL pod kpt. Piotrem Adamowiczem

Grupa II – jachtu PALOMINO         pod kpt. Markiem Nienadowskim

Grupa III – jachtu APOLLO SAILS 2 EASY pod kpt. Tomaszem Makowskim

Triumfatorami w klasyfikacji generalnej zostali:

Grupa I – załoga jachtu NEOPROFIL

Grupa II – załoga jachtu VEGA

Grupa III – załoga jachtu APOLLO SAILS 2 EASY

Komplet wyników zamieszczono na stronie http://www.yachtclub.org.pl/

Zwycięzców pierwszego wyścigu uhonorowano Pucharami im. Króla Stefana Batorego , ufundowanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina.

Zwycięzców drugiego wyścigu wyróżniono Pucharami Wójta Gminy Braniewo, ufundowanymi przez Wójta Tomasza Sielickiego.

Zwycięzcom trzeciego wyścigu przypadł w udziale honor otrzymania trofeum szczególnego: memoriałowych pucharów im. Henryka Mrozińskiego.To nagrody ufundowane przez samych żeglarzy, dla uczczenia pamięci byłego Burmistrza M. Braniewa, nieodżałowanego przyjaciela żeglarzy, animatora wielu inicjatyw służących rozwojowi żeglarstwa i bazy sportów wodnych w Braniewie i Nowej Pasłęce. Aktu dekoracji zwycięzców dokonała żona Burmistrza Pani Wiesława Mrozińska, a uczestnicy uroczystości uczcili pamięć Henryka Mrozińskiego chwilą ciszy.

W klasyfikacji generalnej uhonorowano   załogi trzech jachtów w każdej grupie pucharami memoriałowymi im. Jarka Rąbalskiego

Trzy najlepsze jachty w Grupie I KWR, tj.: NEOPROFIL pod kpt. Piotrem Adamowiczem, RA pod kpt. Ryszardem Dodą oraz STUDIO LINE pod kpt. Janem Pieciukiewiczem nagrodzono pucharami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Trójkę triumfatorów w Grupie II, tj.: VEGA pod kpt. Siergiejem Zhadobko, PALOMINO pod kpt. Markiem Nienadowskim, BŁĘKITNA BRYZA pod kpt. Sławomirem Kwiatkowskim, wyróżniono pucharami ufundowanymi przez Starostę Braniewskiego, Pana Leszka Dziąga.

Trzy najlepsze jachty w Grupie III, tj.: APOLLO SAILS 2 EASY z kpt. Tomaszem Makowskim, FACIL z kpt. Stefanem Politańskim, KARETA II z kpt. Wiesławem Sawickim, obdarował pucharami fundator – Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki.

Żeńska załoga jachtu KAPKA otrzymała natomiast wyróżnienie specjalne – nagrodę ufundowaną i wręczoną przez Senatora RP Pana Jerzego Wcisłę.

Wszystkie jachty sklasyfikowane w regatach otrzymały też wartościowe upominki ufundowane przez Sponsorów – przydatny żeglarzom osprzęt jachtowy oraz talony na usługi żaglomistrzowskie firmy APOLLO SAILS.

Tradycyjne wieczorne biesiadowanie zwieńczyło ten żeglarski, pracowity dzień.

   Imprezę organizatorzy i uczestnicy mogą zaliczyć do udanych. Wprawdzie mniejsza o około 50%, w stosunku do poprzednich lat, liczba startujących załóg zmartwiła organizatorów ale bliska perspektywa poprawy żeglowności torów wodnych w rejonie portu Nowa Pasłęka, wsparcie ze strony władz samorządowych dla rozwoju sportów wodnych , zaangażowanie lokalnej społeczności w promocję tej miejscowości, nieoceniona wręcz pomoc Sponsorów, pozwalają prognozować duże szanse na kontynuację żeglarskich zmagań w trakcie tradycyjnych Dni Nowej Pasłęki w kolejnych latach.

A zatem : TAK TRZYMAĆ!!! AHOOOOY!

Tadeusz Kaszczyc – Komandor Regat

 

 

 

 

WYNINI REGAT:

Grupa I KWR

Jacht Sternik
1 NEOPROFIL Piotr Adamowicz
2 RA Ryszard Doda
3 STUDIO LINE Jan Pieciukiewicz
4 ARGENTINA Dymitri Gavrilov
5 TRZY EM Zbigniew Dąbrowski

Grupa II KWR

Jacht Sternik
1 VEGA Sergei Zhadobko
2 PALOMINO Marek Nienadowski
3 BŁĘKITNA BRYZA Sławomir Kwiatkowski
4 SOUVENIR Tomasz Szczepański

Grupa III KWR

Jacht Sternik
1 APOLLO SAILS 2EASY Tomasz Makowski
2 SY FACIL Stefan Politański
3 KARATE II Wiesław Sawicki
4 KAPKA Jacek Panek
5 KSENIA Sergei Lapunin
6 JAZZ Roman Medvedev

Aktualna głębokość na podejściu do ujścia rz. Pasłęki
28-07-2016 

ZAPRASZAMY NA XIV MIĘDZYNARODOWE REGATY IM. JARKA RĄBALSKIEGO  
1. Termin i miejsce regat: Regaty odbędą się w dniach 29-31 lipca 2016. Wyścigi odbędą się w sobotę 30 lipca. Dzień rezerwowy - niedziela 31 lipca.
* Port  regat: Nowa Pasłęka. Zapasowy port regat: Frombork
* Trasa regat usytuowana będzie na akwenie położonym między portami Nowa Pasłęka i Frombork.
2. Organizator: Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”, Morski Klub Żeglarski „DAL” Frombork, Urząd Gminy Braniewo. Organizator posiada licencję PZŻ na przeprowadzenie regat w klasach amatorskich.
* Komandor Regat:  Tadeusz Kaszczyc, tel. +48 603 977 033
Marina Nowa Pasłęka - główny port regat, w którym odbędą się uroczystości otwarcia i zakończenia regat, biesiada żeglarska, koncert szantowy i imprezy festynu Dni Nowej Pasłęki, nie jest aktualnie dostępna dla jednostek o zanurzeniu przekraczającym 0,8 m.
Przewidywana minimalna głębokość na podejściu do ujścia rz. Pasłęki może wynosić od 0,7 do 0,9 m i jest zmienna. Jachty o większym zanurzeniu cumować będą w zapasowym porcie regat – Fromborku (szczegóły organizacyjne w zakładce "Terminarz regat”– patrz załącznik: Program regat i "Do pobrania").

Plakat XIVMRiJR 2016  

KOMUNIKAT NR 2/2016
Integracyjne spotkanie członków i miłośników YCZW odbędzie się w dniu 27 maja 2016. o godz. 17:00, miejsce Stara Pasłęka "Smażalnia nad Zalewem".
Plan spotkania:
- Zasady bezpieczeństwa na wodzie - Komandor YCZW Andrzej Włodarczyk
- Etyka żeglarska - V-ce Komandor d/s żeglarskich YCZW Tadeusz Kaszczyc
- Biesiada żeglarska z kameralną muzyką, wykonawca Marek Józefów około godz. 18:00.
Menu odpłatne indywidualnie na miescu.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd YCZW

Weekendowy Kurs STCW

Oferta kurs STCW od środy do niedzieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu tracąc tylko trzy dni urlopu można zrobic cały pięciodniowy kurs STCW. Kurs STCW wymagany jest do pracy na statkach oraz od załóg jachtów komercyjnych - ZOBACZ

KOMUNIKAT NR 1/2016

1. Walne Zebranie Członków YCZW odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r o godz. 16:00 (drugi termin: godz. 16:15), w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo, przy ul. S. Moniuszki 5.
2. Po zebraniu, ok. godz. 18:30 biesiada żeglarska z kameralną muzyką Marek Józefów w restauracji Spichlerz Mariacki. Wstęp wolny dla każdego Członka YCZW (osoba towarzysząca odpłatnie).
3. Zarząd prosi o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.Wysokość składek-ZOBACZ. Wpłat należy dokonywać na konto YCZW lub do Skarbnika, przed Walnym Zebraniem (Informacje o kwotach składek zaległych i bieżących udostępnia Skarbnik YCZW).
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd YCZW

 

CZAS PŁYNIE

logo
22.03.2006-22.03.2016
10 LAT
YCZW

SZKOLENIA CZAS - ZOBACZ

SAILBOOK 2015 członek YCZW uczestniczył w regatach, relacja filmowa - ZOBACZ

Wyprawa OdySea Władka Wagnera 2015-2016 - ZOBACZ

KOMUNIKAT ZARZĄDU YCZW
Kompletowana jest załoga Członków YCZW na rejs po wyspach kanaryjskich. Rejs ma, poza walorami turystycznymi, również charakter stażowy, zwłaszcza dla zainteresowanych uzyskaniem stażu na wodach pływowych (ważne zwłaszcza dla j. st. m).
Termin rejsu 05 marca-19 marca 2016. Start i zakończenie rejsu w Las Palmas na wyspie Gran Canaria.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny: 603 977 033

Walne Zebranie Członków YCZW 03 października 2015 r - ZOBACZ

XIII Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego

Galeria media:

Otwarcie Międzynarodowych Regat Żeglarskich im. Jarka Rąbalskiego

Pomimo deszczowej pogody atmosfera była gorąca

Nagrodzenie najlepszych żeglarzy

Wyniki końcowe klasa T – 1
1. Vega – Zhadobno Sergey
2. Kareta II – Sawicki Wiesław
3. Delphine – Zanider Zygmunt
4. Snail – Ovcinnikov Kaunas
5. Nasza Jutrzenka – Rybarczyk Daria
6. Merlin – Babushkin Jurii
7. Gaja – Zydlewski M., Zydlewski T.
8. Kwsani – Bałos Eugeniusz
9. Popuś – Zasada Jacek
10. Nicolaus – Karpowicz Tadeusz
Wyniki końcowe klasa T – 2
1. Mokhito – Nichipolenko Andzey
2. Błekitna Bryza – Kwiatkowski Sławomir
3. Wera – Muleris Mauszer
4. Berbeć – Seroka Ryszard
5. Dragon – Smogorzewski Krzysztof
6. Nevo – Vashchuk Aleksandr
7. Altari – Mikołowski Aleksander
8. Souvenir – Szczepański Tomasz
9. Fortuna – II – Burbikov Sergey
10. Bras – Reginis Piotr
Wyniki końcowe klasa T – 3
1. Neoprofil – Adamowicz Piotr
2. Irbis – Rutkowski Janusz
3. Lilu – Amelichev Sergey
4. Stradanka – Idzikowski Mariusz
5. Aphrodite – Bagrow Igor
6. Kaper – Siekierko Tomasz
7. Studio Line – Pieciukiewicz Jan
8. Argentina – Gavrilov Dmitrij
9. Jan Bażyński – Podgórski Andrzej
10. Gienek – Dębek Marek
11. Kola – Szprenger Marcin
12. Trzy Em – Pavlenko Sergey

Zapraszamy czas regat

XIII Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego, rozgrywane na Zalewie Wiślanym w dniach 24-26 lipca 2015 pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ZOBACZ ZAWIADOMIENIE O REGATACH

WAKACJE TRWAJĄ propozycja - ZOBACZ

Szkolenie: Dziś propozycja dla wszystkich, którzy chcą zostać prawdziwymi, morskimi żeglarzami.

Info.
Przystań żeglarska w Nowej Pasłęce.
Zmiany korzystania z przystani od roku 2015, informacji dla członków YCZW udziela operator tel.: 510191935; 512071265

Podsumowanie sezonu żeglarskiego 2014

Tegoroczne spotkanie odbyło się w hotelu „Młyn” w Elblągu 18 października.
Relacja TV

dyp

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas wyróżnił kluby żeglarskie: Yacht Club Zalew Wiślany Nowa Pasłęka, Morski Klub Żeglarski „Dal” PTTK Frombork,
Ognisko Sportów Wodnych „Fala” Elbląg, Harcerski Ośrodek Wodny „Bryza” w Elblągu, Jacht Klub Krynica Morska, Pomorski Związek Żeglarski w Gdyni oraz Federację Sportu Żeglarskiego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Wyniki Pucharu Zalewu Wiślanego 2014

Dla członków YCZW rejs po Morzu Śródziemnym POGORIA 2015 - Czytaj więcej